Funkishus – et sunnere alternativ

Alternativet til betong gir

  • Godt inneklima (Inneklimamerket)
  • Enkel byggeprosess  (rask oppføring)
  • Lønnsomhet
  • Innebygget isolasjon (arealeffektivt)
  • Mindre energikrevende produksjon enn betong
  • Diffusjonsåpent («pustende») hus

Dame med barn

Visste du at vi tilbringer 90% av tiden vår inne?

 Helse og miljø:

Trematerialer som er en fornybar ressurs som binder Co2 i hele levetiden og bruker lite energi i produksjon kan være det beste alternativ i et miljøperspektiv spesielt fra produsenter i Norge hvor vi har et godt skogbruk og fornybare energikilder til produksjon.

Livssyklus vurdering fra «vugge-til-vugge»: Dersom treet blir hentet ut av bærekraftig skogbruk (ikke tropisk tømmer), ikke er behandlet med miljøgifter eller med stor energibruk fra ikke-fornybare ressurser i produksjon eller transport til det forsvinner tilbake i naturen eller blir gjenbrukt gir det et godt klimafotavtrykk.

Porebetong er imidlertid et bedre alternativ enn tilsvarende produkter i et miljø- og inneklima aspekt per i dag. Det er ikke sikkert det er tilstrekkelig mengde tre til å bygge alle hus i verden.

Porebetong er laget av kalk, sand (en ikke fornybar ressurs men finnes i stort omfang), vann og og krever stor bruk av energi i produksjonsfasen. En lukket prosess gir imidlertid mindre bruk av energi enn tilsvarende produkter. Vannmengden som benyttes i produksjonen kan være et problem da store deler av verden opplever vannmangel. Transport av tunge materialer gir også en negativ effekt på klimagassregnskapet, men ved å tilpasse materialet nøyaktig på fabrikken gir det minimalt med avfall i bruksfasen. Det binder også noe Co2 i bruksfasen, men slitestyrken og levetiden avhenger av klima. Isolasjon er innebygget og kan dermed mindre behov for oppvarming. Noen ønsker tilleggsisolasjon for ekstra kalde døgn. Dette kan oppveies av andre energiløsninger.

Med inneklimamerket avgir dette produktet ingen skadelige stoffer, ingen flyktige organiske forbindelser og avgir ingen partikler.

Kontakt oss gjerne for å finne gode miljø- og inneklimasertifiserte  produkter.

HUSK AT DET DU VELGER HAR STOR BETYDNING! Forbrukermakt nytter for å påvirke til en sunnere verden for deg og fremtidens generasjoner. Hvis alle bidrar litt utgjør det en stor forskjell.