Giftfri OG holdbar inne- og utemaling?

Lengst erfaring innen naturmaling og plantekjemi.

Arne Hanstad fra Livos har mange ti-års erfaring med plantekjemi og sier «de går lenger enn Svanemerket ved å ikke tilsette noen kjemikalier i sine produkter». De har gode referanser på holdbarhet gjennom 23 år og malingen er ikke statisk. Det vil si at støv ikke tiltrekkes de malte flatene.

«Livos har produkter til inn- og utvendig bruk til behandling av tre, kork og stein. Vi kan levere treimpregneringer, beis, oljemaling og gulvlakk, pleieprodukter og hobbyprodukter. Livos naturmaling er basert på naturens egne, ugiftige råvarer og skaper ingen miljøproblemer i produksjon ved bruk eller destruksjon.»

Livos TekstilmalingFargekart fra Livos for tekstiler

Referanser fra Livos naturmaling

Referanser sier de har malt to rom samtidig; ett med naturmaling og ett med ordinær Svanemerket. Ved vask av veggene noen år senere var rommet med ordinær maling svært skittent, mens det med naturmaling var rent. Dette er fordi malingen er ikke-statisk og dermed ikke tiltrekker støv.
Noen påstår at naturmaling ikke er like holdbart, det er ikke Arne Hamstad sin erfaring. Et hus i værhardt område med sjøsprøyt fra vannkanten ble malt med naturmaling på en vegg og syntetisk på en annen. Etter flere år har naturmalingen holdt vel så lenge.

Se flere referanser på siden her.

Sertifisering kjemikalier i maling

Det er svært kostbart å Svanemerke et produkt ifølge Arne Hanstad. Han mener «dette ikke er hensiktsmessig da de går lenger enn Svanemerket i å ikke benytte kjemikalier i sine produkter».

«Det finnes mange giftige og skadelige stoffer i syntetisk maling, og det kommer stadig nye kjemikalier. I tillegg brukes mange stoffer som man ikke vet nok om (iflg. rapport fra SFT). Myndighetene kan ikke sette grenser som er så strenge at alle malingsfabrikker må stenge. Men du, som bruker, bør sette strenge grenser for hva du tar inn i ditt hus. Ikke bruk huset ditt som mottak for spesialavfall. Ikke la deg bruke som forsøkskanin.» Også Svanemerket maling må kastes som farlig avafall.

Her kan du lese mer om kjemikaliene tilsatt i syntetisk maling. Se punktet under annen maling i venstre kolonne her.

Svanemerket er uenig i Arne Hanstad sine uttalelser og mener det ikke er kostbart å Svanemerke produktet sitt. «Det er umulig å lage maling uten kjemikalier».

Miljømerket Svanen stiller miljøkrav i hele livsløpet, målet er å gjøre miljø til et konkurransefortrinn.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og drives på non-profit-basis. Produsentene betaler en grunnavgift og så en avgift i forhold til omsetning slik at de små bedriftene betaler mindre enn de store. Flere enkeltmannsforetak svanemerker produktene sine.» Flere aktører vi har snakket med er uenig med Svanemerket.

Det er betenkelig at små aktører ikke finner det hensiktsmessig å Svanemerke produktet sitt dersom det er en rimelig ordning. Er det uvillighet, manglende informasjon eller annet? Flere små produsenter (også Hestnes Senger) hevder at Svanemerke ordningen ER dyr og gir lite tilbake. Bør Svanemerket opplyse forbrukere om fordelene ved Svanemerking?

Skyldes uenigheten manglende vilje eller ressurser hos produsentene, manglende opplysning om kostnaden eller manglende forståelse hos Svanemerket på hva som er kostbart for en liten bedrift? Er det manglende opplysning til og kunnskap hos forbrukere?

Svanemerket stiller krav til:

  • Holbarhet
  • Livsløpsanalyse: «fra-vugge-til-grav»: Fra produksjonsprosess til bruk til det en gang skal tilbake til naturen.
  • Kjemikalier i henhold til forskning og EU regelverket. De stiller ekstra strenge krav til miljøgifter fra A50 listen. (Kjemikaliene blir imidlertid fler og fler og gir mindre og mindre oversikt over skadevirkninger).

Det er selvsagt en utfordring å få et kjemikaliefritt samfunn idag med så mange krav til såvel holbarhet som til inneklima. Forskning gir ikke svar på «coctail-effekten», hvordan mange stoffer sammen påvirker endringer i jordsmonn eller kropp. Mattilsynet har kommet frem til denne konklusjonen. (Jordkloden, vårt eneste hjem, burde som et naturlig hierarki settes i høystet før mennesker, samfunn og til sist økonomi. Og hva med begrenset mengde mineraler som Titanium Oxide som benyttes i maling?).

  • Norges Astma- og Allergiforbund har egne merkeordninger som stiller ytterligere krav til inneklima. De har en godkjent malingstype: Sense fra Jotun. Noen mener denne malingen ikke er like holdbar som annen maling, men garanterer godt inneklima for de med astma og allergi med denne malingen. Andre mener denne malingen er uegent for astma- og allergikere med flere brukere som har opplevd plager etter å ha malt med Sense.
  • Jotun er en stor internasjonal aktør og innehar mye kunnskap, men de må også tenke (kortsiktig?) lønnsomhet. I de store kjedebutikkene er det ofte ufaglærte som selger maling. Mange ufaglærte utfører også malearbeidene.
  • Albãck Naturmaling med Grøn Pil sertifisering:Ifølge Torill Løvstad som er bioingeniør og en svært erfaren ekspert på naturamaling er den vel så holdbar som «ordinær» maling om ikke bedre. Det må utføres riktig og det er lite kompetanse i Norge idag. Riksantikvaren tillater kun naturmaling i sine restaurereings arbeider. Har du noen gang sett en gammel rosemalt kiste sprekke og flasse?
  • Du kan lage maling selv hvilket blir svært rimelig og som fortsatt gjøres i stor utstrekning i Sverige til sine «røda stugor».

Jeg vil undersøke temaet nærmere siden det er store uenigheter og sendte mail til Svanemerket 9.okt 2014 i samarbeid med byggbiologen, som du ser under. Informasjon her vil stadig oppdateres.

Les interessante opplysninger i artikkelen til Livos om innholdet i moderne maling og avgassinger under ANNEN MALING her.

Den erfarne byggbiologen er sjokkert over den manglende kunnskapen om «maling» i Norge. Les mer under.

Hvor kan naturmalingen kjøpes?

  • Du kan kjøpe Livos naturmaling på Nordsjø Ide og design på Majorstua i Oslo og enkelte andre utsalgssteder. Her har de imidlertid lite kunnskap om naturmaling.
  • I den nydelige utsalgsbutikker med sjel og unik kompetanse hos MOLO AS i Bygdøy Alle , Oslo har de dybdekunnskap om maling, fugemasser, dørvridere og mye, mye mer. Her får du kvalifisert hjelp! De har fått utmerkelse fra Stiftelsen Norsk Kulturarv: «Molo AS og Atelier Wien er ein vitig nasjonal aktør i kulturminnevernet og tildelses kvalitetsmerket Olavsrosa»
  • Sense maling selges hos de aller fleste malingutsalg i landet.

Pris og høy dekkevne

Livos Maling «har høy dekkevne slik at prisen må sammenlignes pr. m2» ifølge Arne Hanstad.

En maler på Nordsjø Ide og Design, Ensjø mente malingen ikke var mer dekkende enn ordinær maling. De hadde brukt malingen på Møllergata skole i Oslo og mente det var krevende å male over uønskede flekker enn ordinær maling.

Ifølge den erfarne byggbiologen fra Tyskland bunner dette i manglende kompetanse på underlagsbehandling og teknikk. Linolje oppfører seg også anderledes enn den moderne maling ifølge Torill Løvstad fra Molo Bygningsvern. Her har alle ansatte god kompetanse på linoljemaling og annet vedlikehold. De selger Albãck Linoljemaling som har miljøsertifiseringen «Grøn Pil» .

Livos naturmaling og deres produkter av maling, impregnering, møbelolje, stoffarger m.m. her.

Fargekart (se Livos sin side og fargekart i venstre spalte)

Livos fargekart Livos TekstilmalingFargekart for tekstiler

Korrespondanse med Svanemerket om sertifisering av maling i Norge.

Jeg fikk mail fra Svanemerket etter innlegget hvor de påpekte at ikke alle kjemikalier er skadelige.

Mail til Svanemerket 9.oktober 2014 fra ecoteria@outlook.com i samarbeid med en utdannet byggbiolog fra Tyskland;

1. Må Svanemerket maling behandles som farlig avfall og i tilfelle hvorfor?
Svar fra Svanemerket 6.januar: All maling skal behandles som spesialavfall hvis det er maling igjen i spannet. Svanemerket maling inneholder ikke bisfenol A, blyforbindelser, ftalater (DEHP), kadmium, klorparafiner, kromforbindelser, oktyl-/nonylfenoler, siloksan (D4, D5), formaldehyd, isocyanater eller en rekke andre skadelige stoffer – men likevel tror jeg ikke den har noe i vanlig vann-og avløpssystem å gjøre. Der skal bare bade- og vaskevannet vårt gå.

Tomme malingsspann skal heller ikke i vanlig søppel, de skal til Tomt &Tørt mottak: http://www.tomtogtort.no/om-systemet/

2. Jeg har forhørt meg med flere små aktører som uavhengig av hverandre mener det er svært kostbart å Svanemerke sine produkter. Da er det enten lite opplysning om hva det koster eller uvilje hos produsentene? Kan du legge ved en prisliste som jeg eventuelt kan videreformidle?

Svar fra Svanemerket 6.januar 2015 :Vi har en søknadsavgift på 16 000 som går til behandling av søknaden (som for øvrig er sterkt subsidiert), og en avgift i forhold til omsetning med et minimums- og maksimumsnivå. For små produsenter blir det ikke så mye – men jeg vet jo ikke hva disse små produsentene oppfatter som svært kostbart. Vårt inntrykk er at hovedutfordringen for de små er den tiden de må bruke på  å dokumentere ingredienser og produksjonsmåte, ikke kostnaden. Når et produkt blir svanemerket slipper man all dokumentasjonen som ofte spørres om, i stedet kan man henvise til lisensbevis og kravene som er oppfylt. Vi har flere svanemerka produkter enn noensinne, mer enn 10 000 viser produktoversikten vår (http://www.svanemerket.no/produkter/)

3. Vil Svanemerket opprettholde dagens prisnivå?
Svar fra Svanemerket 6.januar 2015: I hovedsak ja. Våre priser avspeiler kostnaden på søknadsbehandling. Vår organisasjon er non-profit og inntektene fra de som søker Svanemerket går direkte tilbake til kostnader forbundet med søknadsbehandlingen samt generell markedsføring om miljømerket.

4. Innhenter dere vurderinger fra fagpersoner fra andre miljøer enn de store aktørene, som selv søker om sertifisering, før godkjenning gis?
Svar fra Svanemerket 6.januar 2015: Våre nordiske eksperter, som er kjemikere, ingeniører etc, samarbeider om å utvikle konkrete mljøkrav i hele produktets livssyklus og på alle de relevante miljøproblemene. De bygger på solid forskning, rapporter fra kompetente organer nasjonalt og internasjonalt, og kjennskap til den produktgruppen eller bransjen det er snakk om. Et utkast til miljøkrav blir så sendt ut på åpen høring. Der kan alle, både fagpersoner, bedrifter, interesseorganisasjoner og private komme med innspill. Vi går gjennom alle innspillene og publiserer så de ferdige kriteriene med de endringene som er gjort. Deretter må alle produsentene som vil bruke merket, søke på nytt og dokumentere at de klarer å oppnå Svanen også denne gangen. Kravene blir som regel strengere for hver gang vi reviderer dem, og på den måten bidrar vi til at de beste produsentene blir enda bedre på miljø. Du finner mer om måten vi jobber på her: http://www.svanemerket.no/om-svanemerket/

 

Det er forståelig at det er vanskelig å tilfredsstille alle interessenter og finne gode totalløsninger i særdeleshet i et lite avsides og langstrakt land med få innbyggere som Norge. Det er krevende for små aktører å synliggjøre sine produkter mot de FÅ store med påvirkningskraft såvel hos sertifiseringsapparat, forskningsmiljø som med markedsføringsbudsjett. De som har enklest prosess tjener også mest og får mest makt med liten konkurranse?

Ifølge en utdannet byggbiolog fra Tyskland, som har arbeidet med maling såvel i Tyskland som i Norge i en årrekke, er det fortsatt sjokkerende lite kunnskap om naturmaling og lite konkurranse på markedet i Norge. I Tyskland er alternative typer av «maling» svært utbredt og de har ikke fellesbetegnelse for maling; (det finnes også forskjellige typer maling f.eks. beis, lakk, linoljemaling, komposittmaling osv. i Norge. De brukes hovedsakelig av fagfolk f.eks. i bygningsvern) Folk flest bruker enten innendørs- eller utendørsmaling, som begge deler er akrylbasert. Noe er for utendørs bruk (det finnes også i Norge), noe for tapet, noe for mineralske vegger, forskjellige typer maling for treverk (baderom og noe annet for soverom) m.m. Forskjellige typer «maling» og teknikker benyttes til forskjellig underlag og bruksområde.

Akrylmaling benyttes til «alt» i Norge. Det er plastbasert og lager en tett hinne som ikke gir pustende (hygroskopiske og diffusjonsåpne) vegger og er skadelig for inneklima med fare for fukt- og soppskader, som er et vanlig problem i Norge. Dersom materialer må byttes ut etter tildels lang usynlig prosess, er det heller ikke miljøvennlig i et livssyklus perspektiv.
Hva som er årsaken til alle skadene er vel ikke godt å avklare ( Årsaken til store fukt-/muggsopp-problemer på badet er tross alt vannlekkasjer og manglene isolasjon/membran. Her er det viktig at materialene er vanntette og diffusjonstette i hvert fall i gulvet og ca. 1 m oppover.) og f.eks. mineralull uten hygroskopiske egenskaper (som har store aktører på markedet for isolasjon) er en annen sak vi undersøker nærmere. http://www.nrk.no/livsstil/dette-huset-er-en-fuktfelle-1.7848547

Fra deres nettside: «…Enkelt fortalt betyr Svanemerket at produktet er blant de minst miljøbelastende i sin klasse, og Svanemerket opererer bare med bestått/ikke bestått…» Vil det si minst miljøbelastende i sin klasse i Norge/Norden av de som søker om sertifisering?

Vi håper på en konstruktiv debatt om «maling» og at også små erfarne aktører sine uttalelser blir viet tilstrekkelig oppmerksomhet slik at forbrukerne kan ta et bevisst valg for seg selv og miljøet. Svanemerket gir alle mulighet til å gi høringssvar på sine avgjørelser.

Du som forbruker har stor makt og kan stille kritiske spørsmål og ta bevisste valg for ditt nneklima og utemiljø.

Kontakt oss gjerne for ytterligere opplysninger: