Energiløsninger – En oversikt

Hva bør du velge av bærekraftige energiløsninger? Varmepumpe (vann/vann, luft/vann, luft/luft, jord/vann,berg/vann, sjø/vann), Solfanger, Solcellepanel, peis/kakkelovn, isolasjon, nye vinduer eller isolasjon?

Her viser vi kort hva de forskjellige løsninger kan gjøre for deg og hvor produktene som er sertifiserte (Svanemerket eller tilsvarende) befinner seg og oppdateres fortløpende. Hvis ikke Svanemerket sertifiserer produktgruppen forhører vi oss med erfarne uavhengige fagfolk.

Ifølge SINTEF Byggforsk står oppvarming for over 60% av privatboligers energibruk.

Ny forskning viser at Norge er like godt egnet for solenergi som eksempelvis Tyskland, eller bedre ifølge Norsk Solenergiforening.

Husk at det ikke bare er energien i huset ditt som gir en miljøgevinst! Hvilke byggematerialer du velger har stor betydning for energieffektivisering, miljø og inneklima.

Svanemerket stiller strenge krav i en livssyklusanalyse; hvordan råvaren blir tatt ut. produksjon,transport, holbarhet og gjenvinningsmulighet eller tilbake til naturen, men har ikke sertifisering for alle produktgrupper. Da har vi forhørt oss med eksperter for holdbarhet og tilgang. Vi leter og finner stadig nye produkter.

1. Isolasjon – reduserer oppvarmingsbehovet

God isolasjon reduserer oppvarmingsbehovet og kan gi bedre komfort og inneklima, men vær obs på hvilke lønsinger du velger for sunt inne- og utemiljø; vegg, etasjeskiller, tak, tetningslister. Svanemerket gir ikke sertifisering til denne produktgruppen. Vi har dermed forholdt oss til anbefalinger fra Gaia arkitekter (internasjonalt nettverk av arkitekter for økologisk byggteknikk).

2. Fornybare energiløsninger: selg strømmen huset ditt produserer?

 • Solfangere (for oppvarming av varmtvann – vannbåren gulvvarme)
 • Peis /Kakkelovn (romoppvarming på ekstra kalde dager)
 • Solcellepanel (for elektrisitet hvor energi kan selges, men mangler støtte fra Enova og er foreløpig kostbart i Norge)
 • Varmepumper (for oppvarming):
Svanemerket om varmepumper: «…Nordisk miljømerking har hatt høyt fokus på livssyklustankegang når kriteriene er laget. En varmepumpe er med og reduserer energiforbruket til oppvarming av bygg og varmtvann, men den største miljøpåvirkningen vil likevel være i varmepumpens bruksfase ved den energien som anvendes der. Det er derfor viktig at elektrisiteten som anvendes brukes så effektivt som mulig. Varmepumpene har også negative miljøpåvirkning i andre faser, som ved materialutvinning,produksjon og avskaffelse. Derfor stilles det i denne reviderte utgaven av kriteriene flere krav til produksjonsprosessen og materialbruk i tillegg til krav til energieffektivitet enn i dagens versjon. Andre viktige krav er lavt støynivå (buller),lang garantitid og god informasjon til kunde og installatør..
 • Luft/luft (oppvarming av inneluft med minimale inngrep. Kost ca. 28000 med installering) Best i test forbrukerrådet.
 • Avtrekksvarmepumpe (oppvarming vann og rom ved gjenvinning av varmen i ventilasjonsluften som eller ikke blir brukt.)
 • Biokjel (oppvarming vann og vannbåren gulvvarme ved flis, pellets, avfall, ved)
 • Berg/vann (oppvarming vann, vannbåren gulvvarme som passer nybygg pga kostnadene ved boring og omfattende endringer etter at huset er bygget)

Norges største solcelleanlegg åpnes på Vestby!

3. Tiltak gjøres for å forhindre fukt-, råteskader og dårlig inneklima.

Du sparer miljøet/energi ved å unngå omfattende materialutskiftninger og deg selv for alvorlige helseplager.

4. Støtteordninger og nyttige lenker

HUSK Å SØKE ENOVA Før DU BEGYNNER!

Enova støtteordning til energiveileder
Enova oppgradering
Enova vannbåren varme
Enova Solfanger

Cultura Bank gir gunstig miljøboliglån

Norsk Solenergiforening

Et plusshus i Norge med lading av elbil

HVORFOR gjøre energitiltak?

«…Hey, let’s face it a dramatic environmental change is actually happening. Look the problem in the eye and be a part of the solution! Without public support governments will have a hard time being able to do anything significant” National Geographic, January 2014, letters.

 • Enkle tiltak (som isolasjon) reduserer utgiftene til oppvarming.
 • Fornybare energiløsninger reduserer strømutgiftene (eller tjen penger på strømmen din)
 • Økte strømpriser og import av ikke fornybar energi en konsekvens av økende behov for elektrisitet.
 • Reduksjon av energiforbruket og hvilken energikilde vi bruker kan motvirke klimaendringene.
 • Komforten i huset forbedres
 • Hvordan vi bruker husene våre har stor betydning utover å velge sertifiserte sunne/miljøvennlige materialer hvor energibruk og bærekraftige løsninger er undersøkt.»Bedre å vedlikeholde enn å reparere, bedre å reparere enn å skifte ut» – for deg og miljøet. Riksantikvarens energiveileder.

HVA kan jeg gjøre selv av energitiltak?

Gamle hus og energisparing

Produksjon av materialer, transport og bygging er en klimabelastning som allerede er tatt for gamle hus.

«Utnytt bygningens egne muligheter og få hjelp til å finne smarte, effektive løsninger (som sparer tid, penger og frustrasjon)» Byantikvarens energiveileder.

Nye hus og energisparing

Det er viktig å hente inn dyktige rådgivere allerede i startfasen slik at du sparer tid og penger ved å ikke måtte forandre mye i ettertid.

Hensiktsmessige tegninger og riktig plassering av selve huset, uterommet og innvendige løsninger kan spare deg for tid, penger, omfattende endringer og frustrasjoner.

Vi svarer gjerne på spørsmål og finner dyktige rådgivere til deg:

DSCN1827