Livsløpsperspektivet byggevarer – Miljødokumentasjon

Særdeles få produkter produsert på fabrikk er miljøvennlige i et livsløpsperspektiv. Men noen produkter ER bedre enn noe annet (blant 55000 byggevarer og over 100.000 giftige kjemikalier). Hvordan defineres og måles dette i dag?

  • «VUGGE-TIL-PORT» = Uttak fra naturen (Vuggen), produksjonen, transport til utsalgssted (Porten).
  • «VUGGE-TIL-GRAV» = som over + holdbarhet, resirkulering og avfallshåndtering (Graven)
    Miljøsertifiseringer (her mangler mineraloversikt og strengere kjemikalieforbud for inneklima og utemiljø. Miljøsertifisert maling må behandles som farlig avfall men utelater de verste stoffer)
  • «VUGGE-TIL-VUGGE» =  som over + formål å være til gavn for planeten.

Byggebransjen står for 40% Co2 utslipp, søppel og energibruk i verden.

I tillegg til store arealødeleggelser og store mengder giftige kjemikalier til skade for inneklima og utemiljø.

Ikke fornybare ressurser som mineraler og energi benyttes (enkelte antas kun å vare i 50 år beregnet i 2008).

Det går ualminnelig tregt – miljøvennlighet er frivillig og må betales av produsentene (forskning og miljømerking).

Les utfyllende i boken «The Ecology of Building Materials« av Bjørn Berge.

Miljødokmentasjon

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker rådgivning, kurs eller arrangement for sunne materialer til ditt bygg: