Hvordan får vi sunne hus? – Paneldebatt på Litteraturhuset! 7.januar 2015

Husmaterialer har stor betydning for inneklima, klimagassutslipp og utemiljø fra «vugge-til-vugge».

Byggebransjen står for 40% Co2 utslipp, søppel og energibruk på verdens basis i tillegg til giftige kjemikalier og bruk av ikke-fornybare mineraler.

Velrennomerte aktører viser deg hvordan du får et sunt hjem (for deg,inneklima og miljøet). Se video:

 

Miljøprisvinner og Gaia arkitekt, Riksantikvaren, Svanemerket, Eco-Product, Cultura Bank, Moelven Industrier, Norrgavel, Hjellnes Consult, Entra Eiendom (Kjørbo prosjektet) viste sitt arbeid for bærekraftig byggeskikk. (Se under for Power Point presentasjoner).

Video fra innledningen til Marte Boro fra Riksantikvaren, paneldebatten med Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet, Miljøprisvinner og Gaia arkitekt Frederica Miller, Hilde Opoku fra Miljøpartiet De Grønne og Tormod Lien fra Svanemerket som ledes av den populære møteleder Nina Hanssen.Kari Jaquesson ble også inspirert til å bygge et sunt hjem.

Se den livlige og interessante Paneldebatten på video:

Svært interessante beskrivelser og tall i miljø- og klimagassregnskapet presenteres av Riksantikvaren.

I Paneldebatten, etter de spennende innledere (SE SLIDES UNDER), fremkom at det behøves en stor snuoperasjon for miljøet. Planeten er først, deretter menneskene og til sist økonomien. «SNU PÅ FLISA»:  Fri forskninginitieres og betales av myndigheter med visjonære formål, hvorfor ikke forby miljøgifter?, trevirke er gode utprøvde materialer hvor bygninger har blitt bevart i 1000 år, politikere må tørre å utfordre de store aktørene.

Vi planlegger flere arrangement i nærmeste framtid og holder deg oppdatert på gode materialvalg inkludert interiør og uterom. Meld deg på vårt Nyhetsbrev til høyre og du blir oppdatert (maks en gang i uken).

Materialer er glemt i passivhusstandarden.

Det er ikke kun energibruken i bygget som er vesentlig, materialer og bygningsmasse står for en stor andel av byggebransjens 40% Co2 utslipp, energibruk og søppel på verdens basis.

Hvordan foretas uttak av materialer i naturen for BIOMANGFOLDET og Co2 utslipp?

Hva med begrenset mengde ikke-fornybare MINERALER ?

Hva med INNEKLIMAET med giftige kjemikalier (det er mange flere enn du tror).

Hva skjer når ventilasjonsanlegget ryker og plastsperren ødelegges?

Det «grønneste» bygget er det som allerede er bygd. VEDLIKEHOLD (med miljøvennlige materialer) gir dermed den største miljøgevinst.

 

Livsløpsperspektivet til byggematerialene:

«Vugge-til-port» = Uttak fra naturen (Vuggen), produksjonen, transporten, utsalg (Porten).
«Vugge-til-grav» = som over + holdbarhet, resirkulering og avfallshåndtering (Graven)
«Vugge-til-vugge» =  som over + til gavn for planeten (som for eksempel spillvann rensing som gir renere vann ut enn inn, plantebaserte materialer som renser luften m.m.). Ikke-fornybare og begrenset mengde mineraler medregnes i dette perspektivet. (Vuggen)

 • EPD = Environmental Product Description (frivillig ordning for innholdsforegnelse, ulike krav i alle land)
 • Sikkerhetsdatablad = Viser kjemikalie innhold
 • Sintef Byggforsk initieres og betales av produsenter hovedsakelig i «vugge-til-port» perspektiv og brukes som beslutningsgrunnlag.
 • Miljømerket Svanen forbyr de verste miljøgifter og betales av produsenter
 • Enkelte produsenter deltar i en rekke faglige utvalg og beslutningsorganer

Arrangementets innledere med Shareslides.

Det ble fullt hus, stort engasjement og livlig steming på Litteraturhuset 7.januar. Alle innledere sa ja til å stille på ekstremt kort varsel når jeg ringte midt i desember. De fikk 10 minutter til presentasjon hver og deretter ble arrangementet ledet av den populære møteleder Nina Hanssen.

(Hele eller deler av filmen fra Census Film kan bestilles ved å kontakte ecoteria@outlook.com)

Champagneboblene stilnet, andre bobler sprakk…og naturen ble helt glemt.

 • RIKSANTIKVAREN: «Lavenergihuset med vanlige materialer gir omfattende klimagassutslipp. Det grønneste huset er det som allerede er bygd». Riksantikvaren Marte Boro prioriterte arrangementet fremfor juletrefest for barenebarnet, da hun synes budskapet om bærekraftig byggeskikk var viktigere for barnebarnets framtid. Marte Boro viste den store miljøgevinst vedlikehold av eksisterende bygg gir i forhold til å bygge nytt. Nye bygg er nødvendig, men tall viser hvilken gevinst miljøvennlige holdbare materialer gir i forhold til ikke-miljøvennlige. Power point presentasjonen.
 • SVANEMERKET er en frivillig miljømerkeordning og betales av produsentene selv, men er et godt utgangspunkt for å velge mindre giftige materialer for forbrukere. Her ekskluderes de verste miljøgiftene fra «A50 listen» i livssyklusen «vugge-til-port» og til dels «vugge-til-grav» for enklere gjenbruk. Nye kjemikalier dukker stadig opp uten at det er kontrollert eller vi vet tilstrekkelig om konsekvensene. Tormod Lien har arbeidet 20 år i Svanemerket og her er hans Powerpoint presentasjon.
 • GAIA ARKITEKTER er et internasjonalt nettverk for økologisk byggeskikk for miljøet og inneklimaet.«Barnerommet er det rommet med mest kjemikalier» «Naturlig ventilerte hus er fullt mulig for energieffektivisering». «Sunne materialer er tre,stein, leire» «Bærekraft er: 1.planet, 2.menneske, 3. profitt». Miljøprisvinner Frederica Miller presenterte løsninger for miljøvennlige bygg. De benytter naturlige og tradisjonelle materialer. I tillegg utfører de forskning for egen regning  med praktisk helhetlig gjennomføring av prosjekter som i «Hurdal Økolandsby» og Petter Olsen sitt «Ramme Gård».  Power Point presentasjonen.
 • ECO PRODUCT fra Byggetjeneste er et klassifiseringssystem for miljøvennlige materialer til proff-bransjen i et «vugge-til-port» perspektiv basert på EPD og sikkerhetsdatablad. Arne Hammerstad viste sitt system for å klassifisere materialer i flere steg hvor alle 3 deler må være oppfylt for å få godkjent karakter Han «knar» tallene til materialene som forenkeles til ett system.Power Point presentasjonen.
 • Siri Steinbakk fra ENTRA EIENDOM er prosjektsjef for miljøbygget Kjørbo i Sandvika. Hun viste deres utstrakte bruk av materialer og fornybare energiløsninger som fungerer utmerket under norske forhold; solcellepanel og geovarme. Materialbruken og energiløsningene vil sammen gjøre bygget til et pluss hus. Miljø er et strategisk prioritert område for Entra Eiendom og deres kontorbygg. Bundet energi (materialene) står for 50% av energiforbruket over livsløpet til Kjørbo. Helhetlige løsninger med tverrfaglig samarbeid gir svært gode resultater. Slides sammendrag.
 • CULTURA BANK har en visjon utover økonomisk overskudd ved å finansiere og finne beste løsninger for miljøvennlige bygg. De bruker interne ressurser og gir gunstig lån til miljøvennlige tiltak. PowerPoint presentasjonen.
 •  Eirik Wærner fra HJELLNES CONSULT har vært rådgiver for miljøvennlige bygg gjennom en årrekke. Han mener holdbarhet for hele konstruksjonen i livsløpet er av aller største betydning. Det hjelper ikke i klimagassregnskapet å velge treverk dersom det ikke er vedlikeholdsfritt og holdbart. «Velg Svanemerket hvis enkelt – hvis ikke kontakt meg» :  Power point presentasjonen.
 • Winfried Schaal fra MOELVEN INDUSTRIER har lang erfaring med trevirke i bygg og presenterte kjemikalie- og vedlikeholdsfritt varmebehandlet TERMOTRE og flere store prosjekter med termotre inkludert våtromprodukter. Trevirke ansees å være den beste løsning i et «vugge-til-vugge» perspektiv dersom det tas fra bærekraftig skogbruk, ingen tilsetninger av kjemikalier og lite energibruk i produksjon samt holbart og vedlikeholdsfritt. Power Point presentasjonen.
 • Jamila Brodin fra NORRGAVEL fortalte den levende historien om hvorfor deres bedrift kun produserer og selger miljøvennlige og etiske interiør varer. De har utelukkende naturlige, holbare materialer uten kjemikalie tilsetninger. Alle deres varer har et etisk fokus. Nettsiden deres her.
 • «Se på huset som en organisme» BYGGBIOLOG og arkitekt Nicole Schalin presenterte hva byggbiologi er og utdannelsen for helhetlig sunn og miljøvennlig byggeskikk som er nystartet i Norge, men veletablert i mange andre land som Tyskland. De ser på lyset, elektromagnetiskestrålinger, forurensning som avgasser og lyd i sammenheng med «pustende» og sunne materialer. Vi oppholder oss 90% av tiden innendørs og mange får dårlig helse av inneklimaet i huset: vår «tredje hud». Se Byggbiologi Facebooksiden
 • Kjersti Folvik fra Norwegian Green Building Council og deres BREEAM NOR sertifisering av miljøvennlige bygg var syk denne dagen. «Hele» byggebransjen i Norge har sluttet opp om denne ordningen. Etterspørselen etter miljøvennlige materialer i næringsbygg har økt med denne standarden som startet opp i Norge i 2011. De arbeider i disse dager med oppgradering av materialklassifiseringen som mange mener ikke er tilstrekkelig god i dag. Svanemerket, Eco-product, EPD’er gir poeng idag.  Les mer om deres arbeid og sertifiseringen her.

En oppfordring til deg og myndigheter om bærekraftige bygg for framtiden.

Naturen vi alle er avhengige av, på jordkloden; vårt eneste hjem er på randen av kollaps. Løsnningene finnes men må tas i bruk NÅ. Vi borgere må engasjere oss mer, øke kunnskapen vår og bli mer bevisste i våre valg. Det begynner med deg og meg og forbrukermakten er stor.

Myndighetene må legge til rette og oppfylle sin plikt  iht Grunnlovens paragraf 112 som vi har ansatt de til å forvalte. Dette ønsket Norsk Klimanettverk å belyse med Klimafestivalen paragraf 112.

 • Midler til fri forskning i et «vugge-til-vugge» perspektiv
 • Incentiver: Skattelette til miljøvennlige produsenter, økt fradrag til byggherrer og huseiere som benytter miljøvennlige løsninger (som ROT fradrag i Sverige for vedlikehold).
 • EPD er et krav og viser alle forhold i en livssyklus
 • Byggetilsyn opprettes tilsvarende Finanstilsynet for å oppfylle bærekraftighet med planeten i høysetet
 • Kunnskapsspredning til folket for å oppfylle Grunnlovens paragraf 112

Her kan oljefondet gi noe tilbake som monner og gir innovative arbeidsplasser istedet for investeringer i Formel 1, kullkraftverk og andre miljøverstinger.

 • FRI FORSKNING -SKATTEFRADRAG – BYGGETILSYN – ARBEIDSPLASSER! Forskning på miljøvennlige byggematerialer i Norge initieres og betales av produsenter selv i dag. Forskning baseres oftest kun på et «vugge-til-port» perspektiv og benyttes som beslutningsgrunnlag av myndigheter. Dette fokuset er til gavn for flere store produsenter og gir uhildet forskning. Den begrensede mengde mineraler beregnes heller ikke totalt sett. Fri forskning i et mer visjonært og lenger perspektiv enn til huset er bygget er selvsagt mulig. Hvorfor ikke et Byggetilsyn (på lik linje med Finanstilsynet) og skattelegge de som ikke miljøsertifiserer sine produkter? Dette mener vi bør være Norge sitt bidrag for å rydde opp etter eget Co2 utslipp og annen forurensning. Det vil kunne gi flere spennende arbeidsplasser som industridesign av bærekraftige materialer, innovativ forskning, Controller funksjoner m.m til den «grønne» omstilling.

Ecoteria vil inspirere og øke kunnskapen om bærekraftige materialer for deg, miljøet og hjemmet ditt!

«One person can make a difference, and every person should try» John F. Kennedy

«Vugge-til-vugge» festivalen for ditt hus og miljøet planlegges. (Program og dato settes snart).

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker mer informasjon og/eller ønsker å se mer av filmen: