«Grønne innkjøp av bygg og byggevarer»- Fagseminar Oslo 3.november

Sammendrag og Presentasjoner fra et vellykket fagseminar.

Blir bygget grønt – eller er det kun en ønsketenkning?

Video: Paneldebatten med de største aktører i byggenæringen i Norge.

Video: Nytt Eu-Regelverk og konsekvenser for Grønne innkjøp – Advokat Robert Myhre presenterer.

Vi takker sponsorer, innledere og deltagere for dagen og deler slides fra innledere (se under).

0.GreenBuildingTema: Helhetlig planlegging, verktøy og brukererfaringer for miljøtilpassede bygg og byggevarer.

 • Paneldebatt  «Blir bygget grønt – eller er det kun en ønsketenkning?»: SE VIDEO PÅ YOUTUBE HER.  Statsbygg, Energi- og miljøkomiteen Stortinget, Miljødirektoratet, BNL, Virke, Hjellnes Consult
 • Sted: DogA, Oslo
 • Tid: 3.november 2015
 • Målgruppe:  innkjøpere, beslutningstakere og leietagere, arkitekter, byggherrer, entreprenører.
 • Mål: Deltagere blir istand til å fatte gode beslutninger for ute- og inneklima til bygget. Miljøproduktene skal velges på byggeplass – ikke bare «ønsketenkes» i innledende faser.
 • Arrangør: Seminaret er finansiert av Nordisk Ministerråd som del av Nordic
  Green Procurement Week 2015 og arrangeres av Miljømerking i samarbeid med Ecoteria AS.

  .svanemerketecolabel.EuGIFlogoColorLarge(1)

Hvorfor kurs om «grønne» bygg?Les mer her

Presentasjoner Fagseminar

Samtale med Sigmund Stikbakke fra Sykehusbygg. Helseforetakene vil bygge grønt og påvirke til etterspørsel etter grønne bygg og byggevarer.

Del 1: Verktøykassa for grønn dokumentasjon

 1. Life-Cycle Assessment (LCA) og Klimagassregnskap. Betong vs Trevirke til bygg. Karin Sjøstrand, Sweco. Hvordan sammenlignes miljøpåvirkningen av byggets materialer fra uttak i naturen – til transport og produksjon – bruksfase og avhendingsfase.
 2. Troverdighet og styring av ulike miljømerkinger og miljøsertifiseringer. Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult. En kort gjennomgang av tilgjengelige tredjeparts sertifiseringer
 3. EPD. Første skritt til miljøforbedring er å synliggjøre miljøbelastningene i et livsløp. Adm.dir. Håkon Hauan EPD (Environmental Product Description) Norge
 4. Eco-Product. EPD «knas» til å rangere produktene ut i fra miljøpåvirkningene. Arne Hammerstad, Byggtjeneste
 5. SINTEF Teknisk Godkjenning – Miljøvurdering byggevarer. Jan Olav Hjermann, Forskningssjef, SINTEF Byggforsk
 6. Miljømerking Svanen og EU-Ecolabel. Miljøpåvirkningen for byggevarer i et livsløp. Hvordan benyttes Miløjmerking for boliger? Markedsrådgiver Tormod Lien, Miljømerking Svanen og EU-Ecolabel
 7. Breeam-Nor, Helhetlig miljøsertifisering av bygg. Hele byggenæringen i Norge har sluttet opp om sertifiseringen av miljøtilpasset næringsbygg. Adm.Dir. Kjersti Folvik, Norwegian Green Building Council

Del 2 Brukerne

Nytt EU direktiv på Innkjøp – Advokat Robert Myhre. Se artikkel fra Svanemerket her. Blir det enklere å bestille miljøsertifiserte produkter? Hensikten med nytt EU-direktiv er at det skal være enklere å bestille særskilte miljømerker som oppfyller kravene til miljøtilpasning. Myhre presenterte også hvilke konsekvenser manglende oppfyllelse av miljøkrav kunne medføre.

Produsenter som benytter miljøsertifiseringer i produktutvikling.

 1. Miljøprisvinner Troldtekt A/S presenterer akustikkløsning og Cradle-to-Cradle miljøsertifisering (M1 Inneklimamerket, C2C, EPD)
 2. Moelven Industrier  presenterer prosjekt med giftfrie Termotre (EPD, FSC/PEFC/juridisk dokument)
 3. Kebony presenterer sitt miljøtilpassede trevirke (EPD, Svanemerket og Eco-Product)
 4. Hey’Di presenterer sparkel og fugemasse (EPD, Svanemerket og Eco-Product)

Databaser og verktøy som sikrer gjennomføring og dokumentasjon av bestillingen. NOBB og ProductXChange

Paneldebatt (Video ser du her)

Blir bygget grønt – eller er det kun en ønsketenkning?

Video kommer i løpet av kort tid.

Statsbygg v/Lars Petter Bingh
Energi- og miljøkomiteen Stortinget v/Åsmund Aukrust
Virke v/Bengt Herning
Hjellnes Consult v/Eirik R. Wærner
Norwegian Green Building Council v/Kjersti Folvik

 

Stor takk til våre sponsorer som gjorde seminaret mulig!

0.Moelven-logo-ill
Miljødokumentasjon: FSC/PEFC
0.kebony
Miljødokumentasjon: Svanemerket + ECO Product
0.sweco
Mijørådgivere LCA+ Klimagassregnskap (Breeam-Nor poeng)
0.heydi logo
Miljødokumentasjon: Svanemerket + Eco-Product

 

0.troldtekt
Miljødokumentasjon: M1 Inneklimamerket, EPD, Vugge-til-Vugge. dk
Forbo flooring
Miljødokumentasjon: Svanemerket

Arrangør og kontaktopplysninger:

svanemerket

Markedsrådgiver Tormod Lien
email: tl@svanemerket.no

GIFlogoColorSmall(1)

Vikki Johansen
telefon: +47 47847774
email: ecoteria@outlook.com