Svært giftige kjemikalier (for inneklima og miljø) blir ikke kontrollert!

  • Her ser du hva byggematerialene kan inneholde hos Erdetfarlig.no. (Du må selv be om å få innholdsbeskrivelse fra produsent/leverandør og kontrollere det hvis det ikke er miljøsertifisert av 3.part).
  • Beskrivelse av ulike miljømerkinger som kan forekomme i Norge: Miljøsertifiseringer.
  • I vår nedtrekksmeny finner du troverdig miljøsertifiserte varer og hvor de befinner seg.

Det er fortsatt svært mange gifter som gir kreft, skader arvematerialet, reproduksjon og miljø i produkter som finnes på markedet i Norge idag. Les mer i  rapporten fra Miljøstatus.no.

Twitter melding fra Erdetfarlig.no 17.august 2015 viser at det ble benyttet ca. 136 tonn prioriterte giftige kjemikalier i produkter i Norge i 2013. Importerte produkter er ikke medregnet.

Det finnes over 100.000 kjemikalier å kontrollere i over 55.000 byggevarer i Norge og mange av kjemikaliene er det ikke utført konsekvensutredninger for. Det er også krevende å finne konsekvenser over lang tid i et helhetsperspektiv. Flere nye kjemikalier ser stadig dagens lys og alle byggevarer blir ikke kontrollert.

Direktoratet for Byggkvalitet har ansvar for å innhente dokumentasjon for varer, men hevder at Miljødirektoratet har ansvar for kontroll av miljøskadelige stoffer. Miljødirektoratet gjør sporadiske kontroller, men mener markedet har ansvar for konsekvenser. Markedet mener myndighetene har ansvaret.

Ecoteria.iStock_000037271502SmallAlt av kjemikalier er ikke skadelig og tidligere ble det brukt både bly og asbest. Noe er bedret med forbud av enkelte farlige stoffer i produkter produsert i Norge eller EU, men mye gjenstår og grenseverdiene øker stadig. Produkter produsert utenfor EU er ikke underlagt samme krav.

Det tok mange år fra konsekvensutredning av for eksempel asbest til det ble forbudt.Mange får fortsatt kreft grunnet asbest støv fra bygninger når det blir revet.* Asbest er mye mer skadelig enn antatt viser dansk forskning.**

Flere av byggevarene er untatt pliktig kontroll og hvem kontrollerer at det faktisk blir kontrollert?

Klima- og Forurensingsdirektoratet har laget denne veiledningen om kontroll av giftige kjemikaler for bygg og byggevarer.

Vi oppholder oss 90% av tiden innendørs og miljøet vi alle er avhengig av ødelegges i rekordfart. Store miljøpåvirkninger som klimagassutslipp eller utslipp av giftstoffer ved produksjon i andre land kontrolleres ikke av norske myndigheter, selvom det gjøres beregninger og bedre valg i enkelte bygg som i BreeamNor sertifiserte bygg.

Det finnes bedre alternativer, men ikke tilstrekkelig mange foreløpig. Hva kan forbedres og hvordan kan interessen økes for dette viktige temaet?

0.GreenBuildingPå fagseminaret «Grønne bygg og byggevarer – stor gevinst for helse- miljø- og klima» den 3.november får du mer innsikt og økt kunnskap.

Noen av de viktigste aktørene for «grønne» bygg og byggevarer deler sin kunnskap med deg.

 

 

*Urovekkende asbestsanering (Arbeidstilsynet)

**Les om dansk forskning her (abcNyheter 2015).