Bærekraftige byer og livsløpsanalyser av bygget

En moderne bydel i grønne omgivelser. En ny økoby i Kina. Bærekraftig fornyelse i eksisterende bebyggelse. Effektive og miljøvennlige infrastrukturløsninger. Et trivelig nærmiljø for næringsdrivende og privatboende.

0.sweco.sustcitySwecos løsninger skaper både direkte og langsiktige fordeler for privat og offentlig næringsvirksomhet, mennesker og miljø. Med bred kompetanse innen ingeniør- og miljøfaglig rådgivning setter vi sammen team med riktig ekspertise for hvert oppdrag.

Integrerte kretsløp – Sustainable City

Sweco setter kunnskap om bygninger inn i en større sammenheng. Det er slik vi skaper en mer bærekraftig verden for våre kunder og for sluttbrukeren. I Sweco samarbeider ingeniører og miljøeksperter for å skape bygninger som er førsteklasses eksempler på hvordan mennesker kan bo, arbeide og trives i et bærekraftig samfunn.

Sweco har bred erfaring med ulike typer av miljørådgivning for både offentlige og private kunder. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester fra naturfaglige undersøkelser, landskapsplanlegging og visualisering, kulturminner og kulturmiljø, etablering av miljøoppfølgingsplaner til miljøledelse og miljø-økonomi. Vi bistår våre kunder med konsekvensutredninger ved plan- og søknadsprosesser og gjennomfører vannressursforvaltningsoppdrag, vannressursplaner og vassdragsutvikling.

Klimaproblematikk og klimatilpasningstiltak er stadig mer aktuelt. Sweco hjelper kunder med klimapolicy, energi- og klimaplaner og miljøledelse.

Miljørådgiver Karin Sjøstrand presenterer livsløpsanalyser og klimagassregnskap på konferansen: «Grønne bygg og byggevarer – en god start og stadig forbedring» i Oslo 3.november

0.GreenBuilding