Grønne tiltak i byggenæringen – lønnsomt og innovativt

Byggenæringen er en helse- og miljøversting få er bevisst på i Norge?

0.bikuber40% Co2 utslipp, energibruk og avfall på verdensbasis i tillegg til svært høy andel av de verste giftstoffer i produksjon og i produktene samt uansvarlig arealbruk gjør byggenæringen til en miljøversting.

Manglende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse gir store langsiktige belastninger for helse, miljø og økonomi. Her er det et enormt etterslep fra det offentlige.

Vi oppholder oss 90% av tiden innendørs og giftig avgassing til inneklima medfører dårlig helse og produktivitet.

Er miljøbygget kun en ønskedrøm i bestillingsfasen?

Det er kompliserte sammenhenger i bestillingsprosessen fra ønskedrømmen ved bestilling til det faktiske bygg er oppført med alle ledd i prosessen: Bestilleren, Innkjøperen, Entreprenøren, Rådgiveren, Arkitekten, Leverandører, Underleverandører, Byggevarehandel, Dokumentasjon, Lovverk.

Ifølge undersøkelser blant arkitekter, bestillere, Norwegian Green Building Council, SINTEF byggforsk, Svanemerket er det et stort kunnskapsbehov for troverdig dokumentasjon og type varer for oppført miljøtilpasset bygg.

I tillegg er miljøtilpasning frivillig og kostnaden påføres produsenten som ønsker dette og videreføres til kjøper av produktet/bygget. Det er oftest et prisspørsmål i investeringsfasen og leietaker nyter godt av besparelser på lang sikt. Tilstrekkelige incentiver for byggherre er et stort behov i dag. Forbrukere vet svært lite om kvalietsvarer, påvirkning til inneklima- og utemiljø for byggevarer. Det er lite dokumentasjon som foreligger for oppført bygg/vedlikehold.

Fordeler med grønne bygg i dag:

Konkrete forslag til tiltak:

Det gjelder å sette seg «hårete» mål for jordkloden som er i stor fare. Hva koster det å ikke gjøre tiltak for helse, miljø og klima?

  • Skatteomlegging: standardiserte og troverdig miljøsertifiserte varer/miljøledelse får mva fradrag – ikke miljøsertifiserte varer får økt mva.
  • Strengere og gjennomsiktige krav til miljøsertifisering og miljøledelse
  • Krav om innholdsbeskrivelse i hele livsløpet
  • Økt tilskudd til miljørådgivning og dokumentasjon for bygg og arealtilpasning
  • Økt tilskudd for vedlikehold husholdninger (ref ROT fradrag i Sverige) i særdeleshet for miljøtilpassede produkter
  • Økt satsning på vedlikehold av alle offentlig eide bygninger (gir store langsiktige besparelser) blir i statlig regi og ikke kommunal.
  • Kunnskapsformidling/autorisasjon om helse- og miljøkonsekvenser – løsninger for byggenæringen. (Til sammenligning har alle ansatte i verdipapirforetak et pliktig autorisasjonskurs med streng avsluttende eksamen. Bestått eksamen er nødvendig for ansettelse.)
  • Byggetilsyn utvides med miljøkontroll tilsvarende Finanstilsynet.
  • Økt informasjon til forbrukere om inneklima- og miljøkonsekvenser
  • Grønne arbeidsplasser til byggetilsyn,miljøsertifiseringsorgan, teknolgiske miljøsertifiserte nyvinninger, fri forskning og tilskudd til (og krav om?) forskning for et helt livsløp.

0.GreenBuildingNordisk Ministerråd ønsker å øke kunnskapen om grønne innkjøp: «Nordic Green Procurement Week 2015» for bygg og byggevarer i Oslo 3.november.

Spenstig paneldebatt utvikles: «Blir bygg egentlig miljøvennlig med dagens bestillinger og verktøy? Hva er fordelene og hva kan forbedres?»