Miljøvennlige NIL’ere – troverdig miljøsertifisering byggematerialer

Det var en glede å se at mange interiørarkitekter i Oslo ønsker økt kunnskap om miljøtilpassede byggevarer.

Denne novemberkvelden i 2015 holdt jeg en 2 timer presentasjon til 25 interiørarkitekter om det noe kompliserte  temaet: Miljøsertifisering av byggevarer iht BreeamNor (helhetlig miljøsertifisering av bygg i Norge).

Foto: Troldtekt A/S

Det finnes heldigivs endel produsenter som arbeider med miljø forankret hos ledelsen, men det er dessverre mange som ikke gjør det. I «jungelen» av 55.000 byggematerialer, flere hundre sertifiseringer, flere hundre tusen kjemikalier og et komplisert livsløp fra råvare uttak, til transport, til produksjon, til holdbarhet og tilbake til naturen, er det viktig å vite hva som er troverdig miljøsertifisert dokumentasjon.

Mange tror det er myndighetene som gjennomfører kontroll og gir konsekvenser dersom miljøskadelige produkter benyttes. Miljødirektoratet mener imidlertid at det er markedet som har ansvar for dette. Markedet mener myndighetene bør ta ansvar. Les mer her.

I Norge har vi fått endel svært gode BreeamNor sertifiserte miljøbygg som Power House Kjørbo og Fornebu Senter, men det stopper litt opp med signalbyggene. Flere internasjonale leietagere spesielt etterspør miljøsertifiserte bygg og forsikringsselskap gir lavere premie da det ansees å ha bedre kvalitet. Inneklima blir dokumentert bedre da måling av avgassing til innklima gjøres før innflytting. Miljøbygg begynner da i tillegg å bli lønnsomt og gi bedre helse.

Ved å etterpørre dokumentasjon vil det i seg selv påvirke leverandørerene til miljøarbeid Store innkjøper som interiørarkitekt til prosjekter vil kunne gi spesielt god effekt.

Takk for interessen og for at du vil ta miljø og inneklima på alvor!

Kontakt oss gjerne for en gratis presentasjon!