Bygg – Den «glemte» inneklima- og miljøbomben!

Bygg står for den største andel av klimagassutslipp og avfall på verdens basis, giftige kjemikalier for naturen og inneklima, og uansvarlig uttak av ikke-fornybare ressurser. Byggematerialene står for en betydelig andel av dette.  Ref. SINTEF Byggforsk artikkel.

Ingen produserte varer kan bli 100% miljøvennlig, men noe er dokumentert bedre enn andre. Produsenter, som har brukt store ressurser på inneklima-/miljøtilpasning dokumentert av 3.part, opplever fraværende etterspørsel. Næringsminister Monica Mæland uttalte på «Grønne offentlige innkjøp» 13.juni 2016 at dette må endres ved at offentlige bestillere setter miljøkrav i tillegg til kostnadskrav. Høringen om 30% økte offentlige miljøinnkjøp er utsatt til høsten 2016 uten fastsatt dato.

Byggematerialer produsert i Norge benytter ofte fornybar energi, men det er ingen garanti da energitilførselen går på tvers av landegrenser. I norske bygg benyttes oftest materialer som er produsert i andre land uten fornybar energi eller andre miljøkrav. I et bygg stilles det få krav i dag om miljø eller inneklima hos så vel offentlige som private bestillere dersom det ikke er et bygg sertifisert av 3.part for eksempel Breeam. Breeam stiller en del krav til materialer men ikke for alle materialene i bygget. Miljøbygg er i start-gropen og det mangler kompetanse om kompliserte sammenhenger i alle ledd: Bestiller- utførende – sluttbruker.

Det er noe fokus på større materialgrupper, som bærekonstruksjon, hos for eksempel Statsbygg (Klimagassregnskapet.no). De mindre materialgruppene skiftes oftere ut og er «glemt» i beregningene for så vel kvalitet som for avgassing inneklima eller miljøkonsekvenser i et livsløp.  Kostnad for oppført bygg er eneste måleparameter i dag hos offentlige og private aktører. Miljødirketoratet opplevde brudd på regelverket om Produkkontrolloven og Substitusjonsplikten hos 24 av 25 byggleverandører i 2015.

Manglende kvalitet i bygg medfører store økonomiske og miljø kostnader (ved utskiftning av materialene). Ref. Aftenposten artikkel.

Økt kompetanse, god planlegging, kvalitets- og miljøkrav fra offentlige innkjøpere med dokumentasjon fra 3.part for alle typer materialer er en løsning. Det vil gi god kvalitet og inneklima, redusert vedlikehold og besparelser på relativt kort sikt.

GreenBuilt@OsloInnovation 20.oktober 2016 vil gi bestillere, utførende og sluttbruker økt kompetanse og inspirasjon om miljøbygg.

Programutkast finner du her.

Kontakt oss gjerne: