«Skrapbygg» eller miljøbygg?

«Bygg som ikke er miljøsertifisert vil være skrapbygg om kort tid» sa Bech fra BAHR forretningsadvokater på lansering av ny Breeam-Nor manual nylig.

Bestillere og arkitekter må øke sin kunnskap om miljøbygg.

Regjeringens satsning på økte grønne innkjøp med et nasjonalt leverandørutviklingsprogram vil kreve økt kunnskap for deg som bestiller, designer og oppfører bygg. Store internasjonale leietagere, forsikringsselskap og investorer etterspør miljøsertifiserte bygg i økende grad. Schweigaardsgate 21-23 (Breeam-Nor Excellent) i Oslo oppnådde en pris godt over markedspris ved salget i 2015. Kunnskap om miljødokumentasjon mangler imidlertid i alle ledd i byggenæringen.

Hvordan beskrives beste miljøvalg fra klimagassutslipp til økologi, giftstoffer, råvareuttak og ikke-fornybare ressurser i dag?

Det mangler kunnskap, ressurser og tilstrekkelig fokus på miljøbygg fra beslutningstagere og kontrollfunksjoner som Miljødirektoratet til bestillere og utførende.

Vi oppholder oss 90% av tiden innendørs og omgir oss med giftstoffer som bl.a. kan gi luftveissykdommer, allergier, kreft og redusert reproduksjonsevne. Små barn er spesielt utsatt. Bygg står for ca 40% Co2 utslipp, energibruk og avfall i verden (også i Norge). I tillegg benyttes enorm mengde prioriterte giftstoffer og ikke-fornybare ressurser som mineraler og regnskogtømmer i byggevarene. Byggevarene kan utgjøre 50% av miljøbelastningen i bygg når bygget er energi-effektivisert (ref: SINTEF). Kompliserte livsløpsanalyser (LCA) gjør miljøvurderingen krevende fra uttak av råvarer – transport – produksjon: Utslipp av Co2 og giftstoffer – holdbarhet og inneklima – resirkulering og avfall.

Det finnes over 400 ulike sertifiseringer som i ulik grad tar hensyn til livsløpet. Flere må stille miljøkrav og øke sin kunnskap. Offentlige anskaffelser har enorm betydning og må stille bedre miljøkrav. Lovverk, kontroll og konsekvens ved overtredelser må innskjerpes.

GreenBuilt Konferansen 20.oktober 2016 gir dialoger, workshops, festkveld og busstur til Oslo sine grønne bygg deg. Du som bestiller og designer bygg får innføring i: livsløpsanalyser (LCA), Breeam-Nor materialguide, Klimagassregnskapet.no, «The Nordic Guide to Sustainable Materials», Svanemerket, Leverandørutviklingsprogrammet og lovverket.

Ola Elvestuen fra Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget og eksperter innen miljøbygg vil dele sin kunnskap med deg om dagens og fremtidens løsninger.

Få innføring i «alt» om miljøbygg her. Svært god Early-Bird pris.

https://ecoteria.no/2016/08/25/20th-21st-october-2016-greenbuiltosloinnovation/

#OIW2016