Helse- og miljøsertifiseringer du bør se etter

«Det er et detektivarbeid å finne ut om kjemikalier» Miljøsjef i Omsorgsbygg. Ingenting produsert er miljøvennlig, men noe er dokumentert bedre enn annet og kontrollert av 3.part.
I vår globale verden er det umulig for myndigheter, produsenter eller folk flest å kontrollere alle miljøpåvirkninger for en vare. Hva er vel bedre for helse og miljø enn at varene er kontrollert for deg?
Råvarer skal hentes fra naturen med fare for å ødelegge biologisk mangfold vi alle er avhengig av, transport etappene med hvilken type transport, produksjon med kjemikalie- og klimagassutslipp, holdbarhet, resirkulering og avfall. Det er lite forskning på stadig nye kjemikalier. Noen har har ekspertise på området.Under finner du endel troverdige sertifiseringer (Grønt Punkt er ikke miljødokumentasjon).

Regnskogtømmer anser vi som utelukket. Det finnes like gode alternativer idag som danker ut regnskogtømmer. Ifølge Regnskogfondet er ingen sertifiseringer (som FSC) tilstrekkelig troverdige Tømmerguide (alle eksotiske navn)

Sikkerhetsdatabladet til produktet kan kontrolleres mot Erdetfarlig.no (Miljødirektoratet).

EPD (Environmental Product Description) er en innholdsfortegnelse som beskriver miljøpåvirkninger, men må sammenlignes og tolkes av eksperter.

Her ser du hva varene kan inneholde på Miljødirektoratet sin side Erdetfarlig.no.

Troverdige 3.parts verifisert dokumentasjon for inneklima og utemiljø

Vi viser miljøprodukter som er kontrollert av troverdig 3.part.

svanemerketSvanemerket / EU-Ecolabel har fjernet de verste miljøgifter og vurderer  i et livssyklus perspektiv. De kontrollerer og verifiserer miljøprestasjonene til produktet: Fra henting av råstoff, til produksjon, transport og bruk. Produsentene må til stadighet vise miljøforbedringer. De har imidlertid ikke sertifisering for alle produktgrupper.
ecolabel.Eu 
 
 
0.M1M1 Inneklimamerket (finsk) ansees for å være det strengeste i Europa hva gjelder avgassinger til inneklima.

 

 

blaue-engel-logoBlaue Engel er det eldste miljømerket i Europa. Tysk standard for miljømerking.

 
 
Cradle-to-cradle er en amerikansk ordning som har som visjon «to do good» – å gi tilbake til naturen og har forskjellige nivåer. I Norge er ikke ordningen så utbredt, men du finner den på enkelte varer. Vugge-til-vugge Danmark
Miljøledelse (sier noe om at bedriften tar miljøansvar i særdeleshet energibruk og avfallshåndtering, men lite om hvor gode miljøproduktene er). Bedrifter med miljøledelse må hvert år forbedre sin miljøpåvirkning.ISO14001 (internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål)EMAS (Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med. www.ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm)Miljøfyrtårn er et norsk miljøledelsessystem for små og mellomstore bedrifter. Det er endel krav som må oppfylles og noen bør krav. Virksomhetene må stadig dokumentere miljøforbedringer.

For mat og klær

Fairtrade logoFairtrade (etisk handel med hovedfokus på rettferdig handel og et punkt om økologisk)

 

GOTSGOTS (Organiske fibre og etisk handel). Dette sies å være det strengeste miljømerket for tekstiler.

 

DebioDEBIO (norsk merkordning for økologisk mat)

 

 

debio-og-demeter-lys-bakgrDEMETER og DEBIO er Internasjonalt biodynamisk som har ytterligere krav om kretsløpsvurdering hos bonden. For å være godkjent i Norge skal begge fremkomme på varen

KRAV

KRAV (Svensk merkeordning for økologisk mat)

 

 

Organic DenmarkDansk (økologisk merkeordning)

 

 

Ecosert logoECO-SERT (Fransk økomerking). Det er ikke nødvendigvis strenge krav men det er en kontroll av 3.part.USDA Organic logoUSDA ORGANIC (økogisk merkeordning i USA)

PÅ REISE (for naturen og lokalsamfunnet)

Disse verifiserer at reisemålene ivaretar lokalsamfunnet og naturen med strenge kriterier som blir kontrollert etter interasjonal standard.

Den internasjonale økoturismeforening.

For Latin Amerika – The Rainforest Alliance .

index

Norsk Økoturisme (Svært strenge krav med total CO2 kvote for bedriften som helhet)

norsk-okoturisme-logo