Mange godsaker for ditt sunne hjem

Foto: Pusterom – Moelven Wood.

Ecoteria.no beskriver nå flere type varer og tjenester, som er sunnere for naturen og deg, den bevisste forbruker, siden få vet om de og de kan være vanskelige å finne. I menyen, undermenyene og kategoriserte blogginnlegg blir det oversiktlig. Du kan søke etter hva du vil vite mer om.

GreenBuilt.no (ny ) samler informasjon for proffmarkedet kun om miljøbygg og byggevarer fordi økt kunnskap er et behov for så vel offentlige bestillere, innkjøpere, arkitekter, entreprenører og utførende. Miljøbygg er et komplisert tema og informasjonen er fragmentert i dag.

Vi har kunnskap om miljøsertifiseringer og hvor vi finner troverdig informasjon.

«Du vil jo være bevisst»

Nordmenn er, ifølge undersøkelser, forbrukere som stiller færrest krav til varer og det kan være fordi det mangler god informasjon. Det vil vi gjøre noe med og her finner du muligheten til å bli mer bevisst. Det bugner over på søppelfyllinger, i havet og planeten vår renskes for ikke-fornybare ressurser. Det beste for lommebok og miljø er å redusere varekjøp, vedlikeholde og reparere det vi har, resirkulere og dernest velge varer med miljøsertifiseringer.

Her samles informasjon om miljøsertifiseringer- for et sunt hjem

Stadig flere type varer blir produsert med ikke-fornybare ressurser og nye kjemikalier uten at det gjøres undersøkelser på hvor skadelig det kan være for deg og naturen. Det er umulig for hver enkelt å kontrollere alle forhold i et livsløp: Bærekraftig uttak av ressurser,  klimagassutslipp og giftstoffer i produksjon og til inneklima, kvalitet, varighet og muligheter for gjenbruk. Endel giftstoffer er ikke tillatt i Norge, såfremt det ikke er til hinder for økonomi eller skaper andre utfordringer. Se den vage Produktkontrolloven. Kun 1 av 25 leverandører kjente dessuten til regelverket i 2015. Miljødirektoratet gjør stikkprøver, men kan selvsagt ikke kontrollere alle varer som produseres og importeres.

«Lovverket er vagt og vi må enten selv kontrollere innholdet eller se etter miljøsertifiseringer»

Du kan enten be om Sikkerhetsdatabladet til produktet, som oftest må bestilles av leverandøren, og deretter sjekke kjemikaliene mot Erdetfarlig.no for å finne om varene inneholder skadelige substanser.  Velger du miljømerkede varer sertifisert av 3.part stilles flere krav i et livsøp. Sistnevnte har ofte streng kontroll og regler for godkjenning, men ikke alltid. Det finnes over 400 ulike sertifiseringer.

«Ikke merkelig om du er frustrert»

Vi gjør egne undersøkelser og undersøkelser med leverandører og andre eksperter som har kjennskap til ulike sertifiseringer. Ingenting produsert er miljøvennlig, men noe er dokumentert uten de verste miljøskadelige inngrep verifisert av en 3.part. Det hver og en gjør har til sammen stor betydning.

«Ingenting produsert er miljøvennlig»

Vi gjør vårt beste for at varene er så miljøvennlig som mulig, men kan ikke gi garanti for at varene er 100% miljøvennlige.

Vikki Johansen er Miljøfyrtårn og ISO14001 konsulent. Vil du integrere miljøledelse på din arbeidsplass kan du gjerne kontakte meg på kontaktskjema nederst på siden.

Om du kommenterer eller forteller hva du vil vite mer om er det til uvurderlig hjelp.

«One Person Can Make A Difference, And Every Person Should Try» John F. Kennedy

«Naturen trenger ikke mennesker, mennesker trenger naturen»

Rent vann, ren luft, ren jord og biologisk mangfold i et finurlig sammensatt økosystem er avgjørende for vår eksistens. Minst 50% av verdens medisiner inkludert kreftmedisin inneholder stoff fra planter i regnskogen, som ødelegges i stort omfang. 40% av jordens arter er utryddet de siste 50 år, hvilket er 1000 ganger raskere enn normalt. Hovedgrunnen er menneskelig aktivitet. Se 2 min nydelig video «Nature is speaking» med Julia Roberts stemme.

«Det du gjør har stor betydning»

Takk for at du vil bidra til å ta vare på vårt felles livsgrunnlag! Når du først øker din kunnskap og begynner å se etter sertifiseringer utvider sirkelen seg og du vil bli mer bevisst når du handler. Å etterspørre miljøsertifiseringer i butikker har også en stor betyning. Da blir butikkpersonalet mer bevisste og påvirker sine leverandører.

Følg gjerne bloggen vår, Nyhetsbrevet eller Facebook.