7 løsninger nær deg!

Du kan enkelt bli en miljøhelt! Vi leter og finner stadig flere løsninger på de enorme miljøutfordringene vi står overfor i dag. Nå gjelder det at så mange som mulig bruker de.

Ifølge Cicero behøvesengasjementkunfra 15% av befolkningen for åfå til et skifte. Alle vil jo være del av løsningen og ikke del av problemet.

Her er 7 enkle løsninger for deg og livsgrunnlaget vårt:

  1. Reduser, reparer, resirkuler
  2. Bli klimanøytral eller klimapositiv eller en klimahelt ved å kjøpe klimakvoter fra kr. 50 pr. mnd hos Chooose.today.
  3. Finn en magisk økoreise eller et øko-produkt? Etter å vedlikeholde og redusere forbruket mener mange at 3.parts miljøsertifierte varer og tjenester vil kunne redde verden. En del av de finner du enkelt på hjemmesiden vår i menyer og blogginnlegg. Bli med på Nyhetsbrev eller følg Ecoteria.no Greenbuilt.no og Architecture+ på Face! Enkelt å melde seg av og vi lover å ikke spamme deg.
  4. Miljøbygg takk! Byggenæringen har den største miljøutfordring av alle bransjer. 40% Co2 utslipp, energibruk og avfall i verden. I tillegg til bruk av ressurser, giftstoff og areal. Produksjon og ressurser til byggevarer står for en stor andel av dette. Bli med på Nyhyetsbrevet vårt og GreenBuilt.no hvor vi deler kunnskap om miljøbygg og byggevarer digitalt og med kurs!
  5. Spør i butikken davel! Å påvirke leverandører/produsenter til å miljøsertifisere sine produkter og tjenester av en troverdig 3.part har stor betydning om du er forbruker eller profesjonell. Ecoteria AS er Miljøfyrtårn og ISO14001 konsulent og du kan for eksempel spørre etter disse sertifiseringene eller Svanemerket..
  6. Delta på /gi i gave inspirerende kurs av ulike slag og øk nettverket og kunnskapen. Noen finner du under anbefalte kurs: https://ecoteria.no/anbefalte-kurs/
  7. Å engasjere seg i miljøsaker i sosiale medier som å like og dele på Facebook og melde seg inn i en miljøorganisiasjon har stor betydning. Se for eksempel Palmeoljekampanjen til Regnskogfondet. Bli medlem hos de eller Greenpeace, Bellona, Framtiden i Våre Hender, Sabima, Desto flere medlemmer, desto flere saker får støtte og gjennomføres.

Takk for ditt bidrag og vi fortsetter å tro at det hver og en gjør har stor betydning!

Ingen produserer noe hvis ingen kjøper det.