7 løsninger nær deg!

Godt Nytt Løsnings-År!

Vi leter og finner stadig flere løsninger på de enorme miljøutfordringene vi står overfor i dag. Nå gjelder det at så mange som mulig bruker de. Ifølge Cicero behøves engasjement kun fra 15% av befolkningen for å få til et skifte. Håper du vil være del av løsningen!

Her er 7 enkle løsninger for deg og livsgrunnlaget vårt:

  1. Reduser, reparer, resirkuler
  2. Delta på Klimafestivalen§112. Vi arrangerer 14×7 Solutions Made in Norway den 24.januar kl. 18-21 i Vinterhagen på Sentralen i Oslo arrangerer vi: Her får du 14 gode korte historier om miljøløsninger Norge kan by på. Følg gjerne Facebook eventet.
  3. Finn en magisk økoreise eller et øko-produkt? Etter å vedlikeholde og redusere forbruket mener mange at 3.parts miljøsertifierte varer og tjenester vil kunne redde verden. En del av de finner du enkelt på hjemmesiden vår i menyer og blogginnlegg.
  4. Miljøbygg takk! Byggenæringen har den største miljøutfordring av alle bransjer. 40% Co2 utslipp, energibruk og avfall i verden. I tillegg til bruk av ressurser, giftstoff og areal. Produksjon og ressurser til byggevarer står for en stor andel av dette. GreenBuilt.no vil dele kunnskap om miljøbygg og byggevarer digitalt og med kurs.
  5. Spør i butikken davel! Å påvirke leverandører/produsenter til å miljøsertifisere sine produkter og tjenester har stor betydning om du er forbruker eller profesjonell. Ecoteria AS er Miljøfyrtårn og ISO14001 konsulent.
  6. Delta på /gi i gave inspirerende kurs av ulike slag og øk nettverket og kunnskapen. Noen finner du under anbefalte kurs: https://ecoteria.no/anbefalte-kurs/
  7. Å engasjere seg i miljøsaker i sosiale medier som å like og dele på Facebook og melde seg inn i en miljøorganisiasjon har stor betydning. Se for eksempel Palmeoljekampanjen til Regnskogfondet. Bli medlem hos de eller Greenpeace, Bellona, Framtiden i Våre Hender, Sabima, Desto flere medlemmer, desto flere saker får støtte og gjennomføres.

Takk for ditt bidrag og vi fortsetter å tro at det hver og en gjør har stor betydning!

Ingen produserer noe hvis ingen kjøper det.