Sosialt og miljøvennlig: Sykkelpakker for hotell og bedrifter i Oslo-området

La gjester eller ansatte låne sykler for sightseeing eller transport fra A til B!

Mora di sykkelservice tilbyr leie av sykler inkludert service-avtale. Trenger en av syklene reparasjon, leverer de en erstatningssykkel mens den ødelagte sykkelen er inne til service.

Mora di er et ideelt aksjeselskap hvor alt overskudd går tilbake til virksomhetens formål: Reintegrering, miljø og bærekraft. De samarbeider med Røde Kors «Nettverk etter soning» og ansetter tidligere innsatte som er utdannet sykkelmekanikere mens de sonet i fengsel.

Mora di tilbyr også service og reparasjon av sykler og el-sykler på arbeidsplassen med sitt mobile sykkelverksted, og vinterlagring for bybeboere med lite lagringsplass!

Følg med på suksesshistoriene til Mora di på Facebook!
Spør

Kalina Toneff
Prosjektleder
tel: 40 04 01 03
Mora di AS
Mora di AS er et ideelt aksjeselskap hvor alt overskudd går tilbake til virksomhetens formål: Reintegrering, miljø og bærekraft.