20 Oct 2016 Green Built Conference – Oslo Innovation Week #OIW2016

Grønt Byggskifte skjer nå – har du verktøyene på plass?

Nasjonal miljøinnovasjon- for hele byggenæringen.

Oslo har høye ambisjoner om å bli en karbonfri hovedstad. Transport får stor oppmerksomhet i klimadebattene. Kan et tilsvarende potensial for å nå klimamål og omstilling til grønt næringsliv ligge i byggenæringen?

Les referat fra seminaret på GreenBuilt.no

Leverandørutviklingsprogrammet har målsetting om 30% miljøvekting i offentlige innkjøp. Hvordan kan du som bestiller, arkitekt, entreprenør, byggherre og utførende forholde deg til grønne bygginnkjøp i praksis? Design, livsløpsanalyser, Co2 utslipp, kjemikalier, ikke-fornybare ressurser, biologisk mangfold og troverdig dokumentasjon er vesentlige forhold.

Vi gir deg kunnskap om incentiver og miljøverktøy fra offentlige og private byggaktører, og spør politikere om det er tilstrekkelig fokus på grønne bygg og byggevarer.

Bli med på en kort eller lang dag.

Kvelden inspirerer med 8x8GreenBuiltCelebration #OIW2016

Mål for konferansen:  Økt kunnskap om miljøbygg, verktøy og innkjøp for politikere, offentlige og private byggaktører.

Venue Marmorsalen, Sentralen, Ovre Slottsgate 3, Oslo

Arrangør: Ecoteria A

PROGRAM

Følg oss på Facebook for oppdateringer.

Torsdag 20 oktober 2016

08:30 – 09.00 Registrering og kaffe

09:00 – 09:15 Velkommen til Sentralen

09:15 – 10:15  Bygg som potensial for å nå miljømål og grønn omstilling.

Leverandørutviklingsprogrammet har måsetting om innovasjon og 30% miljøvekting i offentlige anskaffelser. Miljødokumenterte varer sies å kunne være nøkkelen til å nå miljømålene. Norske offentlige innkjøp beregnes til 400 mrd årlig og vil utgjøre en stor forskjell. Hvordan vil miljøinnkjøp kunne merkes i praksis for byggenæringen og hva har skjedd av innovative løsninger med denne modellen?

Strategier og virkemidler.

Tina H. Solvberg / Prosjekt direktør Klima og Miljø / Nasjonal innovasjons boost med Leverandørutviklingsprogrammet.

Gro Hagen / Fungerende seksjonsleder Produkttilsynsseksjonen Tilsyn og Miljøavdelingen / Miljødirektoratet

Janneke Solem / avd. direktør Produkter og installasjoner / Direktoratet for byggkvalitet / se video

Vi spør politikere: Kan byggenæringen være det store satningsområdet for klima, miljø og omstilling for norsk industri og grønne arbeidsplasser? Er miljødokumenterte byggevarer den glemte mulighet for å nå de nasjonale miljømål?

Moderator: Svein Tveitdal

 • Morten Aarhus / Daglig leder / Forbo-Flooring- Committed to the Health of One
 • Ola Elvestuen / Leder av Energi- og miljøkomiteen / Stortinget
 • Heikki Holmås / Stortingsrepresentant for Oslo SV, Energi-, miljø og transportpolitisk talsperson

10:30 – 11:30   Økoinnovasjon i produkt og prosjekt

Miljøarbeid i byggenæringen kan skape innovative løsninger. Hvilke erfaringer har ulike aktører med sitt miljøarbeid og innovasjon?

Leverandører deler erfaringer med miljøarbeidet i projekt og produkt:

 • Nils Lassen / Senior Rådgiver Energi / Skanska // Forenklet klimatisering ved PowerHouse Montesorri
 • Arnt Olav Håøya / Eier / Ecoloop / Sanering – Ressurser, gift og gjenbruk
 • Steinar Røine / leder Miljøkomiteen / Norsk betongforening // Samarbeid med oppsiktsvekkende resultat
 • Heidi Finstad / Adm.dir / Treindustrien // Samarbeid mellom ulike sektorer
 • Morten Aarhus / Adm.dir / Forbo-Flooring // Miljøledelse i praksis

11:30 – 12:00  Økte miljøinnkjøp i praksis

Norge er langt fremme med verktøy for miljøbygg, men bestillere og utførende mangler kunnskap. Offentlige og private aktører gir deg innsikt i verktøy for miljøbygg.

 • Lars-Petter Bingh / Miljørådgiver / Statsbygg / Offentlige miljøinnkjøp i praksis
 • Kjersti Folvik / Daglig leder / Norwegian Green Building Council (NGBC)- Breeam-Nor // Helhetlig design og miljødokumenterte materialvalg
 • Trine Dyrstad Pettersen / Teknisk sjef Byggevareindustriens forening // Nordisk Materialguide
 • Arne Hammerstad / Fagansvarlig plan- og byggeregler Byggtjeneste // Eco-Product
 • Tormod Lien / Markedssjef Miljømerking / Svanemerket

12:00 – 12:30   Lunsj fra Sentralen (inkludert for workshop)

12:30 – 14:00   Workshop // Dypdykk i verktøykassa

Kjøp Ordinær /Student billett her. Siste frist påmelding 18.okt. kl.12

De gode beslutningene tas på bakgrunn av kunnskap og helthetlig forståelse. Her får du dybdeforståelse av ulike miljøtema for bygg og by.

Bordsettingen byttes en gang og du kan få innblikk i to ulike temaer. Målet er å øke forståelsen for krav til miljøbygg og byggevarer.

 • Life Cyckle Assessment (LCA) // Karin Sjostrand / Sweco 
 • Breeam-Nor Material dokumentasjon // Kjersti Folvik / NGBC
 • Nordisk Materialguide // Trine Dyrstad Pettersen / Byggevareindustrien
 • Metoden vurderer miljøytelse fra EPD // Arne Hammerstad / Eco-Product
 • 3.parts sertifisert livsløpsvurdering // Tormod Lien / Svanemerket
 • Ulike miljøsertifiseringer // Morten Aarhus / Forbo-Flooring

Kjøp billett til workshop ordinær /student. Siste frist 18.okt. kl.12

18:00 – 20:00    8x8GreenBuiltCelebration

We are proud to present 8 of the most exciting green built projects of Oslo.

Press here for the full Programme.

Follow Facebook 8x8GreenBuiltCelebration for updates.

PRESS Free entrance

We will be happy to welcome press in a realaxing seating lounge including snacks and drinks.

email reservation: ecoteria@outlook.com

Sponsors:

Forbo flooring
Les mer om miljøengasjerte Forbo Flooring her.
spenncon-logo_ny
Les mer om Spenncon her

We will be pleased to answer your questions, as a speaker, sponsor, advertiser, press or other.

Please contact us: