Referanser

«Takk for nyttig oversikt og presentasjon om miljøbygg! Vi finner Ecoteria.no interessant og vil bruke websiden som oppslagsverk for miljøsertifiserte produkter til våre prosjekt» Jostein Bjørndal, Sivilarkitekt MNAL – Partner og daglig leder i HBA arkitekter AS

«Takk for interessant presentasjon om miljøbygg og byggevarer!  Ecoteria.no er absolutt et nyttig hjelpemiddel for oss.»  Per Arne Bjørnstad, Sivilarkitekt MNAL – faglig leder i NAV A.S. Arkitekter MNAL

«Ecoteria bidrar til å løfte frem viktige områder for valg av miljøvennlige materialer. Ved å sette fokus på produkter med lav miljøbelastning bidrar Ecoteria til å bevisstgjøre markedet på gode miljøvalg. De bidrar også til at aktører i bransjen blir mer oppmerksomme på hva som er viktig å vektlegge i valg av materialer. Forbo har jobbet med bærekraftige løsninger i mange år og vi opplever at Ecoterias arbeid støtter godt opp om dette.» Adm.dir. Morten Aarhus, Forbo-Flooring

«Det var interessant og lærerikt å få en introduksjon til sunne byggevarer på beboermøtet vårt. Det var overraskende at byggevarene kan ha stor påvirkning på helse, inneklima- og miljø. Vikki Johansen presenterte godt og ga oss innsiktsfulle svar på spørsmålene som ble stilt. Vi vil følge med på Ecoteria.no» Eva Fjørtoft, Styremedlem Innspurten 4 Borettslag, Oslo