Referanser

«Jeg liker din hjemmeside. Jeg tror at den type av sider blir utrolig viktig for fremtiden.» Annelie Tell, hotelldirektør Nordic Choice Hotels

«Takk for nyttig oversikt og presentasjon om miljøbygg! Vi finner Ecoteria.no interessant og vil bruke websiden som oppslagsverk for miljøsertifiserte produkter til våre prosjekt» Jostein Bjørndal, Sivilarkitekt MNAL – Partner og daglig leder i HBA arkitekter AS

«Takk for interessant presentasjon om miljøbygg og byggevarer!  Ecoteria.no er absolutt et nyttig hjelpemiddel for oss.»  Per Arne Bjørnstad, Sivilarkitekt MNAL – faglig leder i NAV A.S. Arkitekter MNAL

«Ecoteria bidrar til å løfte frem viktige områder for valg av miljøvennlige materialer. Ved å sette fokus på produkter med lav miljøbelastning bidrar Ecoteria til å bevisstgjøre markedet på gode miljøvalg. De bidrar også til at aktører i bransjen blir mer oppmerksomme på hva som er viktig å vektlegge i valg av materialer. Forbo har jobbet med bærekraftige løsninger i mange år og vi opplever at Ecoterias arbeid støtter godt opp om dette.» Adm.dir. Morten Aarhus, Forbo-Flooring

«Det var interessant og lærerikt å få en introduksjon til sunne byggevarer på beboermøtet vårt. Det var overraskende at byggevarene kan ha stor påvirkning på helse, inneklima- og miljø. Vikki Johansen presenterte godt og ga oss innsiktsfulle svar på spørsmålene som ble stilt. Vi vil følge med på Ecoteria.no» Eva Fjørtoft, Styremedlem Innspurten 4 Borettslag, Oslo