A-E Miljøsertifiseringer

Alle ønsker å ta valg som gir god helse og godt miljø, men en hektisk hverdag inneholder mange utfordringer med krevende avveininger og valg. Mange mener miljøsertifiserte varer vil gjøre valgene enklere og gi store helse- og miljøgevinster.

Hva betyr miljømerkene og er varene eller tjenestene med miljø-dokumentasjon miljøvennlige? Hvordan bestiller offentlige og private aktører miljøvarer og -tjenester og hvilke krav stiller de ulike aktørene?

Vi vil hjelpe deg å forstå hva ulike miljøsertifiseringer kan gjøre for deg, din helse, din bedrift og miljø.

For 2017 vil vi tilby disse kursene:

A. Miljøledelses kurs

Mange vil gjøre gode miljøtiltak, men mangler forståelse av hva det innebærer for egen bedrift. Som Miljøledelses konsulent (Miljøfyrtårn og ISO14001) vil vi gi en innføring i hva Miljøfyrtårn og andre miljø-system medfører for din bedrift.

Innhold

Hva er Miljøfyrtårn?

Hva gjør ulike bedrifter av tiltak?

Hvilken gevinst gir det?

Andre miljøledelsessystem

Om miljøsertifiseringer av produkter

Mål

Vi vil gi dere innføring i hva ulike miljøsertifiseringer gjør for dine ansatte og din bedrift.

Pris: kr. 4.900,-

Prisen forutsetter at bestiller selv stiller med lokaler. Eventuelle reisekostnader vil komme i tillegg.

Vi kan skreddersy miljøkurs for din bedrift etter avtale.

B. Miljøfyrtårn konsulent

Mange vil gjøre gode miljøtiltak, men vet ikke hvordan dette best kan gjøres i sin bedrift. Ved å lage gode system og mål som kontrolleres av 3.part vil bedriften oppleve at ressurser spares, stolthet og miljøgevinster. Offentlige innkjøpere setter stadig økende krav til miljøsertifiseringer i sine bestillinger. Miljøfyrtårn sertifisering krever at du har en Miljøfyrtårn konsulent som gjennomgår system, mål og tiltak i samarbeid med bedriften.

Vi kan tilby Miljøfyrtårn konsulent tjeneste.

Pris: kr. 800 pr. time (eks.mva)

C. Miljøbygg: Breeam-Nor vs Statsbygg: 3 timer introduksjon på ditt kontor

Statsbygg og Breeam-Nor har gode miljøbygg å vise til, men det er behov for kunnskap i alle ledd i byggenæringen om det kompliserte tema. Mange vil gjøre miljøbestillinger, men mangler kompetanse om hva dette innebærer. Vi har vært medlem i Norwegian Green Building Council fra 2014-2016 med deltagelse i flere kurs og arbeidsgrupper for ny Breeam-Nor manual. Statsbygg stiller andre krav til byggevarene, som er viktig å få innsikt i. Vi gir ledere og ansatte innføring i hvordan miljøbygg kan bestilles og hva dette innebærer for din bedrift.

Kursets innhold:

Fordeler med miljøbygg

Hva er Breeam-Nor?

Typer bygg

Nivåer

Manualen, områder og minstekrav

Hva gjør Statsbygg av miljøanskaffelser i sine bygg?*

Mål

Kurset vil gi en innføring i Breeam-Nor og verktøyene. Ledere og ansatte blir oppdatert på hva miljøsertifiserte bygg innebærer for bedriften, helse og miljø. Det vil gi arkitekter, bestillere, innkjøpere og leverandører et godt utgangspunkt for Breeam-Nor prosjekter. Norges største eiendomsbesitter, Statsbygg har arbeidet i lang tid med miljøkrav i sine bygg. *De har andre miljøkrav enn Breeam og kan delta på kursene etter avtale.

Pris kr. 10.000,-.

Prisen forutsetter at bestiller selv stiller med lokaler. Eventuelle reiseutgifter kommer i tillegg.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller for å bestille kurs ecoteria@outlook.com / 47847774

D. Miljødokumenterte byggevarer

Mange ønsker å velge miljøriktige byggevarer, men mangler kompetanse på hva det er og hvilken dokumentasjon som kan kreves. Det er over 400 ulike miljøsertifiseringer i dag for ulike produktgrupper. Hva betyr Svanemerket, LCA, EPD, Eco-Product, M1, ISO14001 og Miljøfyrtårn? Hvilken miljødokumentasjon gir poeng for Materialer i Breeam-Nor prosjekter? Hvilke krav stiller Statsbygg ved miljøinnkjøp?

Innhold

Hva er Breeam?

Dokumentasjon som gir poeng i Breeam-Nor for materialer

Produktgrupper som gir poeng i Breeam-Nor

Klimagassregnskap og Livsløpsanalyser av bygget

Hvilke krav stiller Statsbygg til miljødokumentasjon?*

Kurset passer for materialleverandører, arkitekter, bestillere, innkjøpere av miljøbyggevarer.*Statsbygg kan delta på kurs etter avtale.

Mål

Miljøleverandører får innføring i hvilken type miljødokumentasjon, produkt eller tjeneste som vil bli etterspurt i Breeam-Nor og offentlige bestillere. Kurset passer også for byggevarehandel som er/vil bli miljøfyrtårn sertifisert.

Priser:

  1. 3 timer Kurs i kursoversikt: kr. 3.500 pr. person / kr. 5.500 for 2 personer
  2. Internkurs: Vi kan kommer til ditt kontor for å holde et 3 timers kurs. Pris: kr. 7.900,-. Prisen forutsetter at bestiller selv stiller lokaler. Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg.

E. Miljøsertifiseringer varer og tjenester – Leverandører og produsenter

Mange ønsker godt inneklima og miljøriktige varer. Med stadig økende mengde produkter, giftstoffer og over 400 ulike miljøsertifiseringer er det krevende å finne hvilke sertifiseringer som er helse- og miljøriktige valg. Offentlige innkjøpere stiller stadig oftere miljøkrav, men hva krever de av dokumentasjon?

Kurset vil gi leverandører av varer og tjenester god kunnskap om ulike helse- og miljøsertifiseringer for ulike tjeneste- og varetyper i Norge. Kurset passer for alle miljø-interesserte.

Lett økologisk servering.

Pris: kr. 500 per. person (maks 15 personer)

Tider:

31.januar kl. 10-12

28.februar kl. 10-12

28.mars kl. 10 – 12

Sted:

Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. SoCentral 5.etg.

Påmelding:

ecoteria@outlook.com

Faktura sendes fortløpende og betales før kursstart.

Vi kan skreddersy miljøkurs for din bedrift eller organisasjon på deres eller vårt kontor etter avtale.

Kontakt oss gjerne på ecoteria@outlook.com / +47 47 84 77 74