Permakultur Design i Norge

Om permakultur

Permakultur er et internasjonalt nettverk som jobber med bærekraftig utvikling i praksis.  Det er et helhetlig planleggingssystem for å skape bærekraftige samfunn hvor vi kan høste av et naturlig overskudd. Vi skaper det gode liv i et økologisk perspektiv og viser i praksis hva dette betyr. Permakultur tar utgangspunkt i det eksisterende, og har naturen med dens optimale løsninger som forbilde.

For å bli Permakultur Designer tilbyr de kurs i hele landet. Du lærer å designe din hage eller uteområde på en smart og bærekraftig måte.

Her finner du kurs i hele landet: http://www.permakultur.no/

Kom gjerne med innspill eller kommentarer!