Helse- og miljøsertifiseringer du bør se etter

Troverdige 3.parts verifisert dokumentasjon for inneklima og utemiljø: Ingenting produsert er miljøvennlig, men noe er dokumentert bedre enn annet og kontrollert av 3.part. I vår globale verden er det umulig for myndigheter, personer eller produsenter å kontrollere alle miljøpåvirkninger for en vare. Råvarer skal hentes fra naturen med fare for å ødelegge biologisk mangfold vi alle er avhengig av, transport etappene med hvilken type transport, produksjon med kjemikalie- og klimagassutslipp, holdbarhet, resirkulering og avfall. Det er lite forskning på stadigRead more