Interiørvarer

Du finner enkelt varer som gir bedre

helse og miljø

  • Meny Interiørvarer: Hva og hvor gode varer med troverdig 3.parts helse-/miljøgodkjenning finnes, oppdateres fortløpende.
  • Blogg: Fordeler og mer utfyllende om hvorfor velge disse varene.

Troverdige sertifiseringer for interiør varer:

Miljømerking Svanen og EU-Ecolabel

ecolabel.Eusvanemerket

M1 Inneklimamerket (måler avgassing til inneklima – strengest i Euorpa)

0.M1

FSC Stiller miljøkrav til råvareproduksjonen, men ikke til foredling, bruk og avfallsbehandling. (Vi anerkjenner ikke dette som et tilstrekkelig godt miljøprodukt da Regnskogfondet mener at man ikke kan stole på at tropisk trevirke som er FSC-sertifisert er hogd bærekraftig grunnet korrupsjonsskandaler.)

Miljøledelse (sier noe om at bedriften tar miljøansvar for særlig energibruk og avfallshåndtering, men ingenting om hvor god miljøprestasjon hvert produkt har).

  • ISO14001 (internasjonal standard for å finne og dokumentere hvor bedriften best kan forbedre sin miljøpåvirkning. Ut i fra analysen settes miljømål)
  • EMAS (Miljøkravene er de samme som i ISO 14001, men for å oppnå EMAS-sertifisering må bedriften i tillegg beskrive kriteriene for valg av hvilke miljøpåvirkninger de vil arbeide med. www.ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm)
  • Miljøfyrtårn (for små og mellomstore bedrifter og offentlig virksomhet i Norge)

Miljofyrtarn.logo

Hvorfor bør du velge dette?

Vi befinner oss 90% av tiden innendørs. Stadig økende miljøproblem gjør at det er viktig å kjøpe miljøtilpassede proukter. Det finnes over 400 sertifiseringer (mer eller mindre strenge), flere hundre tusen kjemikalier og det er dessverre vanskelig og få oversikt over alle sammen.

Vi finner og samler troverdig miljøsertifiserte produkter på ett sted.

Du kan sjekke Sikkerhetsdatabladet pr.produkt mot Erdetfarlig.no (Miljødirketoratet).

Giftige kjemikalier blir ikke kontrollert av myndigheter i Norge.

Klimagassutslipp fra produksjon reduseres med miljøsertifiserte varer.

Holdbarhet måles av (noen) troverdige 3.parts miljøsertifiseringer.

Dame med barn
Visste du at barnerommet ofte er det giftigste rommet i huset?

Vi ønsker at flere etterspør varer til det bedre for inneklima og utemiljø og har dermed en åpen plattform. Produsenter med troverdig sertifisering kan annonsere på våre sider.

Kontakt oss gjerne for spørsmål!