21 Grunn og fundamenter (se nedtrekksmeny)

Produkter dokumentert av 3.part med *beste miljøscore i livsløpet sammenlignet med andre tilsvarende produkter i bygningstabellen nr. 21 og 25

214 Fundamenter
215 Bærelag
216 Drenering

252 Gulv på grunn (inkludert isolasjon)

I nedtrekksmenyen fyller vi stadig inn produkter som gir beste miljøscore.

*Beste miljøscore i denne gruppen vil være Natureplus eller grønn for alle nivå i Eco-Product metoden.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller annonsering til sosiale medier: