231 Yttervegg Vindtettingssplate gips – Gyproc

Gipsbasert vindtettingsplate.

Gipsbasert vindtettingsplate som sikrer effektiv beskyttelse mot vind og fukt. Platen tåler lang tids eksponering for vær og vind, noe som gir stor fleksibilitet i byggeperioden.

Gyproc.Ytterveggsplate.gips

Forhandlere av Gyproc finner du ved å trykke her.

Miljødokumentasjon:

Beskrivelse av Miljøtilpasning hos Gyproc

Vi gjør oppmerksom på at alle produkter til bedriften må ha gyldig Eco-product sertifikat.

Om Eco-Product:  De måler tallfestet miljøpåvirkning i et livsløp frem til byggevareutsalg (ikke holdbarhet og avfallshåndtering) på bakgrunn av en EPD (Environmental Product Description- Norge). Fire nivå som alle må ha hvit/grønn for å være godkjent 1) Inneklima 2) Helse- og miljøskadelige stoffer 3) Ressursbruk 4)Drivhuseffekt