26 YTTTERTAK (se nedtrekksmeny)

Produkter dokumentert av 3.part med *miljøscore i livsløpet sammenlignet med andre tilsvarende produkter i bygningstabellen nr. 26

261 Primærkonstruksjoner
262 Gesimser Inkluderer kledning og
beslag
263 Overlys, takluker
264 Takoppbygg inkl
takelementer
265 Taktekking
266 Takrenner
267 Utstyr og beslag

I nedtrekksmenyen fyller vi stadig inn produkter som gir god til beste miljøscore.

*Beste miljøscore i denne gruppen vil være grønn for alle nivå i Eco-Product metoden (dersom det finnes). Vi skriver i tillegg om produsenter som har ISO14001/EMAS miljøledelse.