27 FAST INVENTAR (se nedtrekksmeny)

Produkter dokumentert av 3.part med *miljøscore i livsløpet sammenlignet med andre tilsvarende produkter i bygningstabellen nr. 26

271 Inventar,garderobeskap
276 Skjermvegger
277 Teknisk utstyr (her finnes ikke miljøsertifiseringer pr. 2016)
278 Spesielt inventar
og utstyr, Skap, benker e.l. for
kjøkken samt minikjøkken
inklusive innebygde
hvitevarer.
279 Skranker

I nedtrekksmenyen fyller vi stadig inn produkter som gir god til beste miljøscore.

*Beste miljøscore i denne gruppen vil være grønn for alle nivå i Eco-Product metoden (dersom det finnes). Vi skriver i tillegg om produsenter som har ISO14001/EMAS miljøledelse.